Gå till innehåll

All aktivitet

Detta flöde uppdateras automatiskt     

 1. Tidigare
 2. Är du intresserad av skogsfrågor? Tycker du att det är viktigt att skydda våra naturskogar och bevara den biologiska mångfalden? Välkommen till ett möte tillsammans med andra skogsaktiva i Naturskyddsföreningen för att diskutera remissförslaget till den nya regionala skogsstrategin för Västerbottens län. Plats: Kulturhuset Klossen i Umeå Datum: Torsdag 20 februari Tid: Kl. 19.00 Det är Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten som i samverkan med andra aktörer arbetat fram förslaget. Mer information om ”Förslag skogsstrategi för Västerbottens län med handlingsplan” kan du läsa på denna sida Ladda ned remissförslaget i sin helhet: ”Strategi för Västerbottens regionala skogsprogram” (pdf) Kontakt: Christine Ratke, tel 073-309 29 91‬ Isak Vahlström Naturskyddsföreningen i Västerbotten arbetar för att rädda den hotade biologiska mångfalden i våra skogar. Det största hotet mot livet i våra skogar är det moderna skogsbruket som omvandlar biologiskt rika naturskogar till biologiskt utarmade trädplantager. Det effektivaste sättet att arbeta för att försöka rädda naturskogar från avverkning är att leta signalarter. Det finns mer att läsa om både naturskog och signalarter på denna sida. Oavsett kunskaper så kan alla som vill hjälpa oss att rädda naturskogar från avverkning, t.ex. genom att tipsa oss om hotade gammelskogar och genom att gå våra skogskurser och lära sig mer om naturskogens trolska värld. Har du frågor om skog? Mejla Sture Gustafsson eller ring: 070-220 46 41 Externa länkar: >Interaktiv karta över all skyddad natur i Sverige >Interaktiv karta över registrerade nyckelbiotoper och naturvärden i Västerbotten
 3. Regeringen har tillsatt en skogsutredning som Naturskyddsföreningen deltar i. Utredningen ska lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Uppdraget sammanfattas på följande sätt på utredningens webbsida www.skogsutredningen.se Syftet är att värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättsäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. Syftet är också att belysa eventuella målkonflikter och att synergier nyttjas mellan internationella och relevanta nationella åtaganden om biologisk mångfald och en växande cirkulär bioekonomi. Utredaren ska dessutom föreslå hur incitament för hållbart skogsbruk och en förbättrad legitimitet för den förda skogs- och miljöpolitiken kan skapas. Förslagen ska sammantaget främja en växande skogsnäring och hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen. Utredningen har till sin hjälp en expertgrupp där Naturskyddsföreningen ingår tillsammans med WWF, LRF, Häraldsallmäningsförbundet, Jordägareförbundet, Svenska Samernas Riksförbund, Norra Skogsägarna, Naturturismföretagarna, Skogsindustrierna, Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Miljödepartementet, Näringsdepartementet och Kammarkollegiet. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Nu har utredningen öppnat för möjlighet att komma med inspel digitalt via sin webbsida. Här är länken som tar dig vidare till webbenkäterna vilka berör ämnena bioekonomi, flexibla skydds- och ersättningsformer, internationella åtaganden om biologisk mångfald, fjällnära skog och nyckelbiotoper https://skogsutredningen.se/lamna-synpunkter/
 4. Valberedningen för Naturskyddsföreningen i Västerbottens län söker ett antal personer som är intresserade av att utveckla verksamheten i Sveriges största ideella förening. I Västerbotten har vi ca 4100 medlemmar. Nu söker vi två personer och ett antal ersättare som vi kan föreslå till val till styrelsen vid Länsförbundets stämma den 5 april 2020. Du som har ett stort intresse för natur och miljö och dessutom är intresserad av något av områdena organisationsutveckling, personaladministration, ekonomifrågor och/eller kommunikation är särskilt välkommen att höra av dig till oss i valberedningen. Styrelsen behöver stärka sin representation från inlandet. Vi välkomnar därför särskilt sökande från inlandet. För att vara styrelseledamot i Naturskyddsföreningens länsförbund finns det inga krav på tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Länsförbundets främsta uppgift är att stödja och utveckla verksamheten i länets kretsar. Här kan du läsa om länsförbundets långsiktiga mål och vår verksamhetsplan så ser du vad styrelsen jobbar med: https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/foreningsdokument/ Du kan räkna med att du tidsmässigt behöver avsätta minst 10-15 timmar i månaden. Styrelsen möts en gång i månaden och mötena tar 2-3 timmar. Mötena sker vanligen via Skype men några gånger per år så har styrelsen även fysiska möten på olika platser i länet. Utöver styrelsemöten är det förstås en del arbete mellan möten som t.ex. att delta i arbetsgrupper för att anordna konferenser, utbildningsdagar etc. och arbete med länsövergripande miljöfrågor. Vi vill ha din ansökan senast den 29 februari 2020. Varmt välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen! Skicka din ansökan till valberedningen.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se Valberedningen i Naturskyddsföreningen i Västerbotten Ingegerd Saarinen 070-52 44 979 Alexandra Sailer 076-82 74 780 Hanna Jonsson 076-79 55 414
 5. Nu är datum bestämt för 2020 års länsstämma för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Mötet kommer att äga rum Söndag 5 april på Hotell Lappland i Lycksele kl 10.00-16.00. https://www.hotelllappland.se/ Dagen kommer bland annat att bjuda på intressanta föreläsningar kring det högaktuella temat Skogen och klimatet. Kallelse med dagordning och mer information kommer att skickas ut längre fram. Alla gamla och nya medlemmar hälsas varmt välkomna! Med vänliga hälsningar Styrelsen för länsförbundet, Västerbottens Naturskyddsförening kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se
 6. Hej alla skogsintresserade! Skogsstrategin för Västerbottens län är ute på remiss. Kommentera direkt i länken nedan eller här i tråden, då tar vi det vidare! https://www.skogsprogramvasterbotten.se/om-skogsprogrammet/skogsstrategi-vasterbotten/ Du kan även vara med i skogsgruppen i Umeå för att diskutera frågor kring skog. Kontaktpersonen för Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Umeå är Isak (isak.vahlstrom@gmail.com). Välkommen!
 7. Det pågår även ett försök till samåkning från Umeå på Facebook: https://www.facebook.com/events/3158759664198383/permalink/3159883524085997/ @Maria Grånemo, vill du åka med i min kompis Tobias bil?
 8. Jag kommer nog att köra bil till kretskonferensen @JossaHej, för att kunna åka hem lite senare ifall de som är med på Mailchimp-informationen vill och det funkar i övrigt.
 9. Hej, Tänkte se ifall det är någon som ska köra till Vindeln eller om folk tänker åka kollektivt. Om det är någon som tänkt köra kan vi kanske samåka?
 10. Här finns möjlighet att prata om vårt klimatarbete.
 11. NF Umeå samarrangerade en föreläsning med Uppsalaforskare som presenterade koldioxidbudgeten för Umeå och klimatpsychologerna som berättade om varför vi inte gör som vi bör. Här kan ni titta på videoinspelningen: https://www.koldioxidbudget.nu/?fbclid=IwAR2Jz4teUoSaWR72HvDcFpSDXdvcnx3aDsasIzayVkpCCSbdRLLjLptvTVs
 12. Det blir manifestationer i Skellefteå båda dagarna! Fast jag tycker egentligen att ordet "manifestation" är lite plakataktigt och andas 70-tal, men i det här sammanhanget passar det ju in. Det är ju stöd för FNs arbete vi avser. Jag tycker vi ska försöka fördjupa den breda klimatplattformen till att handla om hur vi kan påverka samspelet mellan enskilda privata åtgärder-opinionsarbete-faktiska förändringar. det sker mycket i industri, trafik, energi som borde visas upp samlat i nån form. - Ta som ex SCAs satsning i Obbola och SSABs i Lule o Oxelösund! Eller det stora intresset för elbilar, 110.000 säljs i Sverige i år. osv osv.
 13. Hej alla! Det är snart klimattoppmöte i New York och i samband med det (den 20 och 27 september) kommer det att vara manifestationer runt om i hela världen. Det känns viktigt att stödja!
 14. Hej! Har du någonsin funderat på varför URBANA DAMMAR finns och vad syftet med dem är, hur dem mår och vilka värden dem har för oss människor? Just nu pågår ett stort europäiskt FORSKNINGSPROJEKT om urbana dammar, med forskare från bland annat Umeå Universitet. Forskarna har nu gjort en ENKÄT och ber alla, oberoende förkunskap och bakgrund att lära oss mer genom att svara på den här enkäten. Enkäten genomförs för Urban Algae-projektet. Ditt deltagande hjälper forskarna genom att bidra med värdefull, tvärvetenskaplig kunskap om urbana dammar. Snälla, delta i enkäten och sprid länken! Länk till enkät: https://www.soscisurvey.de/urbanalgae2018/ Mer information om projektet: https://freshproject-urbanalgae.jimdo.com Hälsar, Marcus
 15. I skrivande stund finns denna information på hemsidan https://vindelalvenjuhtatdahka.se/invigningsevenemang/ , jag citerar: Den 17 augusti planerar vi för invigning av Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka i samband med Nationalälvens dag. Välkommen till en storslagen och festlig invigningsdag! Tid: 17 augusti Plats: Vindelforsarnas naturreservat, kvarnområdet, Vindeln Program i Vindeln Preliminärt program. Programmet uppdateras eftersom 09.00 Öppning Kvarnområdet i Vindeln, med utställning om hållbar verksamhet i Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområde 11.00 Officiell invigning med sång och tal från utomhusscen Bland talarna: Magdalena Andersson (Landshövding i Västerbottens län), Björn Risinger (Generaldirektör Naturvårdsverket) Johanna MacTaggart (koordination svenska biosfärprogrammet) 12.30 Lunch som kan köpas av lokala matentreprenörer och fortsatt möjlighet att ta del av utställning om hållbar verksamhet i Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområde 16.00 Slut för dagen Läs mer i undermenyerna om fler evenemang i andra kommuner den 17 augusti. Slutgiltigt besked 19 juni Den 19 juni beslutar Unesco om Vindelälven-Juhtatdahka blir biosfärsområde. Vi har redan fått positiva förhandsbesked från Unescos beredningskommitté. Cykelbudkavle En cykelbudkavle som avslutas på invigningsområdet kommer att arrangeras av VIKOM. Mer information kommer längre fram. Anmäl om du vill vara med under dagen Vill du visa upp dig och din verksamhet eller förening på plats den 17 augusti? Det får gärna rymmas inom något av våra fokusområden och/eller de Globala målen, men det är inte nödvändigt. Kontakt Koordinator Anders Esselin biosfar@vindelalven.se 070-273 09 45
 16. Okej, tack. Du kanske sett i mejlflödet att affischen är klar, Patricia skulle sätta upp på byn på en gång idag. Jag håller på med evenemang på Facebook. Bifogar affischen som jpg resp pdf. 2460 Inbjudan Naturskyddsföreningen_2019-05-16_132533.pdf
 17. Malin tänker tala lite om kommunens miljö/naturarbete och lyssna på eventuella frågor och tankar. Jag såg just precis att Tre kronor spelar kvartsfinal samma kväll som mötet. Stora idrottsevenemang är alltid en motståndare till föreningslivet.
 18. Ingen fara @Michael Jonsson, jag har också haft det körigt. Men bra om du kan berätta för mig vad du och Malin kommit överens om att hon ska säga/göra på mötet!
 19. Det verkar flyta på bra. Det blev lite kaos här då en nära släkting hamnade på intensiven. Jag har några hektiska dagar gällande andra saker, men på fredag ska jag vara ledig är tanken.
 20. @Marcus det är på gång med affisch och evenemang, jag mejlar över mejlväxlingen jag har med Patricia på Vuxenskolan. @Michael Jonsson, har ställt frågor till dig i mejl precis.
 21. finns det någon info om aktiviteten som umekretsen kan dela på sin hemsida? dela isåfall infon gärna här eller genom mejl till styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se
 22. Hej @Michael Jonsson ursäkta tystnaden, jag har haft mycket att göra i företaget. Ville bara säga att jag fått kontakt med Patricia på Vuxenskolan Vännäs och det är på gång med affisch och evenemang på länsförbundets Facebook (eftersom Umeåkretsens facebooksida har blivit avstängd av Facebook, oklart varför). Patricia har fått texten som du skrev högre upp i denna tråd, samt Umeåkretsens loggor. Vuxenskolan betalar för reklam och affisch, ev för brevutskick, jag får kolla hur många adresser det handlar om. Patricia nås på: patricia.sydlen@sv.se 0935-132 40 Direktnr 072-5954935
 1. Ladda in mer innehåll
×
×
 • Skapa nytt...

Viktig information

För att använda forumet måste du godkänna våra Användarregler och Integritetspolicy